image

Mentiuni legale

PLEIADA BOUTIQUE HOTEL implicit www.hotelpleiada.ro îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nici o informare prealabilă.

Nici o informaţie prezenta pe acest site nu va fi considerată drept oferta de produse sau servicii în general şi produse imagistice în special, venind din partea PLEIADA BOUTIQUE HOTEL. Acest site nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la nici un domeniu de activitate, informaţiile conţinute nefiind un fundament pentru investiţii, iniţierea unor afaceri sau dezvoltarea acestora sau orice alte decizii. Astfel PLEIADA BOUTIQUE HOTEL nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune produse utilizatorului site-ului.

Deşi obiectivul nostru este de a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, compania nu poate garanta că prezenţele pagini nu conţin erori, cu toate că compania va depune toate diligentele pentru remedierea acestora. Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze oricare din angajaţii PLEIADA BOUTIQUE HOTEL pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente.

Forma şi conţinutul paginii web întocmite de PLEIADA BOUTIQUE HOTEL sunt protejate prin copyright. PLEIADA BOUTIQUE HOTEL deţine copyright-ul şi toate drepturile de protecţie a serviciilor. Copierea informaţiilor sau datelor, utilizarea textelor sau a fragmentelor de texte sau imagini, sau procesarea sau modificarea părţilor paginii web sub orice altă formă sunt interzise fără aprobarea iniţială scrisă a PLEIADA BOUTIQUE HOTEL. PLEIADA BOUTIQUE HOTEL îşi rezervă drepturile de reproducere sub orice formă, în particular sau în formă printata, electronică sau prin orice alt mijloc media.

Terţilor furnizori nu li se permite să faciliteze accesul de la alte pagini web la o pagină web întocmită de PLEIADA BOUTIQUE HOTEL (de exemplu, prin intermediul unui hyperlink sau alt link) sau să păstreze conţinutul paginii web a PLEIADA BOUTIQUE HOTEL pentru utilizarea lui ulterioară fără aprobarea prealabilă. Toate informaţiile de pe pagină web întocmită de PLEIADA BOUTIQUE HOTEL au fost cercetate şi verificate cu atenţie de către PLEIADA BOUTIQUE şi/sau terţi. Deoarece informaţiile se pot modifica oricând, nu se poate acorda nici o garanţie cu privire la acurateţea, caracterul complet sau actual al informaţiilor furnizate. Prin urmare, PLEIADA BOUTIQUE HOTEL nu este responsabilă legal pentru nici o pierdere sau pagubă cauzate de informaţii eronate.

Cu scopul de a vă răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor dumneavoastră putem culege prin intermediul acestui site informaţii care vor face scopul unei stocări şi prelucrări electronice. Putem de asemenea să înregistrăm “cookies” în calculatorul dumneavoastră. Un “cookie” înregistrează informaţii relative la navigarea dumneavoastră pe site-ul nostru (pagini vizitate, dată şi ora de vizitare) şi poate fi consulat de către noi când veţi reveni pe site-ul nostru. Pentru a vă opune înregistrării de “cookies” trebuie să setaţi programul dumneavoastră de navigat astfel încât să nu accepte “cookies”.

Orice persoană care vizitează site-ul www.hotelpleiada.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal companiei îşi manifesta acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către PLEIADA BOUTIQUE HOTEL în vederea efectuării de studii de piaţă sau transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; soluţionarea de către companie a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate PLEIADA BOUTIQUE HOTEL (a se vedea pagina Contact din site).

PLEIADA BOUTIQUE HOTEL va păstra confidenţialitatea acestor informaţii, cu excepţia informaţiilor solicitate de autorităţile legale competente.

În conformitate cu prevederile legii 677/2001 dispuneţi de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.

Utilizator: Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu aceste menţiuni.Acest website foloseste cookie-uri proprii, cat si cookie-uri adaugate de terti pentru a va furniza o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului dvs. Mai multe detalii, aici.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close